روغن شحم روغنی برای سلامتی

خواص روغن شحم گاو

روغن شیمیایی یا طبیعی ؟ مسئله این است.

ورود روغن‌های نباتی به بازار را که به‌خاطر دارید.
روغن‌هایی که درون حلب‌های ٥ و ١٧ کیلویی عرضه می‌شدند و تلاش می‌کردند به زور هیدروژنه شدن و ارائه یارانه‌ای به آرامی ذائقه مردم را تغییر داده و با همراهی تبلیغات تجاری و بهداشتی رقیب قدیمی خود را از میدان به در کنند.
این روغن‌ها، هرچند در ابتدای امر نتوانستند، تغییری در ذائقه نسل اولی‌ها، یعنی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ما ایجاد کنند ولی در ادامه راه به‌خوبی توانستند نسل دومی‌ها را با خود همراه کرده و به یک روغن‌ ترکیبی برای آن‌ها و به‌ یکه‌تاز میدان برای نسل سومی‌ها تبدیل شوند .
توانسته اند تا جایی هم پیش آیند که دیگر ذائقه نسل چهارمی‌ها روغن‌های حیوانی را نپذیرد.
همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه با افزایش بیماری‌های جسمی و روحی ازجمله بیماری‌های قلبی و عروقی، مردم و برخی متخصصان علم پزشکی، بازگشتی به گذشته و سبک زندگی قدیمی خود کردند و اصالت خیلی چیزها نظیر همین روغن‌های نباتی را زیر سوال بردند .
این آغازی شد برای بحث و مناظره‌ای بی‌نتیجه که مصرف کدام دسته از روغن‌ها مفید و کدام دسته مضر است؟
اما این روزها خطرِ پالم و روغن های صنعتی دست و پایمان را بسته است.
ضرر روغن های صنعتی آن قدر زیاد است که خانواده ها ترجیح می دهند دورِ قرمه و قیمه های آنچنانی را خط بکشند و به پختنی هایی که شاید بابِ میل نیست اکتفا کنند.
غافل از اینکه چند سال قبل، با وجود سفره های رنگین، آدم ها سالم بودند و هر روز خبرِ سکته یکی از اطرافیان به گوش نمی رسید.
شاهد این حرف، پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی هستند که هنوز هم قوت و سلامت در چهره شان دیده می شود.
اگر دانسته های خود را مرور کنید می بینید که توصیه بزرگ ترها بیشتر اوقات با سلامتی تناسب دارد؛ توصیه هایی که حاصل تجربه است و نباید نادیده گرفته شود.
متأسفانه باید گفت امروزه بسیاری از خانواده‌های ایرانی با شرایط موجود بازار کشورمان برای انتخاب روغن سالم و مفید برای سلامتی، دچار مشکل و ابهام شده‌اند و به‌دلیل تبلیغات پرحجمی که علیه “روغنهای حیوانی” شده، تصورات غلطی درباره این نوع روغنها دارند.
اما به‌واقع اگر روغنهای حیوانی آن‌گونه که تا به امروز تبلیغ شده است، برای سلامتی مضر هستند پس چرا امروز و با جایگزین شدن روغنهای نباتی مایع، شاهد افزایش چشمگیر بیماریهای قلبی و عروقی هستیم و این آمار هر روز در حال افزایش نیز هست؟!
آیا روغنهای مایع موجود در بازار که هر بطری از آنها ترکیبی از روغنهای مختلفی مانند کانولا، سویا، ذرت، آفتاب‌گردان، پالم و … هستند برای سلامتی انسان بی‌خطر هستند؟
آیا مصرف این روغنها در درازمدت باعث ابتلا به انواع و اقسام بیماریها از جمله بیماریهای قلبی ــ عروقی و سکته‌‌های قلبی نمی‌شوند؟
اینجاست که ما سراغ جایگزین ها رفته ایم.
یکی از بهترین این جایگزین ها روغن شحم است.

روغن شحم چیست؟

 

به روغن چربی اطراف قلوه‌گاه گاو «شحم» می گویند؛ روغنی بسیار لطیفی که زود آب می‌شود و عطر خوشی دارد.
در روایت معروفی از پیامبر (ص) اینگونه آمده که گاو گوشتش مرض، شیرش شفا و شحم‌ آن دوا است(طبّ النبی، ص۲۷) که منظور از شحم بنا بر گفته‌های مذکور همان چربی اطراف قلوه‌گاه گاو است.
ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع) ﺩﺭﺑﺎﺭه ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒر(ص) ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩه ﺑﻮﺩ: «ﻫﺮ ﻛﺲ ﻟﻘﻤﻪ‌ﺍﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﻪ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﺁﻥ ﻟﻘﻤﻪ ﻫﻢ‌ﺍﻧﺪﺍﺯه ﺧﻮﺩ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﻰ‌ﺭﺍﻧﺪ» ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﭘﻴﻪِ ﮔﺎﻭ ﺍﺳﺖ».
در کتاب ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﺑﻪ‌ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺯُﺭﺍﺭه آمده است: «ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع) ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﻓﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﻡ! ﺁﻥ ﭘﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻢ‌ﺍﻧﺪﺍﺯه ﺧﻮﺩ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰ‌ﺑﺮﺩ، ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﭘﻴﻪِ ﮔﺎﻭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻯ ﺯﺭﺍﺭه! ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭه ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮﺩ».
امام علی (ع) فرموده‌اند:« پیه هم اندازه خود بیماری از بدن بیرون می‌برد، مردم با هیچ چیز بیشتر از روغن حیوانی و قرآن خواندن درمان نشده‌اند.»
در روایت دیگری از امام صادق آمده که: «روغن پیه قلوه گاه گاو با برنج سبب رشد عضلانی و مطلوب بدن خواهد شد.»
همچنین در این کتاب از ﻣﺤﻤّﺪﺑﻦ ﻓﻴﺾ آمده است: «ﻧﺰﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع) ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻯ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺷﻜﻢ‌ﺭَﻭﺵ، ﺗﻜﻴﺪه ﻭ ﻟﺎﻏﺮ شده ﺍﺳﺖ؛
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ(ع) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭼﻪ‌ﭼﻴﺰﻯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ پُلوی ﭼﺮﺏ، ﺑﺎﺯ ﻣﻰ‌ﺩﺍﺭﺩ؟
ﭼﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺗﻜﻪ‌ﺳﻨﮓ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﺗﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪه ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﺰ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﭼﺮﺑﻰ ﺗﺎﺯه “قلوهﮔﺎه” ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻰ ﺑﺮﻳﺰ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻨﮓ‌ﻫﺎﻯ ﺩﺍﻍ‌ﺷﺪه، ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪه ﻭ ﻇﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺑه‌ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﻥ، ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﻮﺩ؛
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺫﻭﺏ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ، ﺭﻭﻏﻦ ﺁﺏ‌ﺷﺪه ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﻳﺰ ﻭ به بیمار، دخترت، ﺑﺨﻮﺭﺍﻥ».
از این روایت دو نکته مهّم برداشت می­ شود:
۱ـ مصرف شحم گاو برای بیماران به صورت نامحدود (و البتّه با حفظ اعتدال) مورد تأکید است.
۲ـ کنار هم قرار گرفتن روغن حیوانی و قرائت قرآن در کنار یکدیگر نشانه­ ای از تأثیر بسیار زیاد روغن حیوانی در سلامت انسان است.
حجت الاسلام مظاهری، یکی از روحانیون کرمان با داشتن دغدغه مصرف مواد غذایی سالم و اسلامی به ویژه روغن، چندی است که به سمت تولید واستفاده از شحم گاو رفته است.
حجت الاسلام مظاهری در گفتگو با ناب نیوز درخصوص دلیل گام برداشتن در مسیر استفاده از روغن های مورد تایید طب سنتی واسلامی گفت:
روغن های امروزی تهیه شده از اسید و شیمیایی است که با رسوب در خون، مشکل ساز می شود و منشاء این مسائل به اسراییل بر می گردد؛
لذا باتوجه به تاکید قرآن و روایات اهل بیت به مصرف شحم و پیه گاو، به فکر تهیه روغن اسلامی افتادم.
وی اذعان داشت: در آیه 146 سوره انعام، آمده است که خداوند به دلیل جنایات و بهانه جویی های قوم بنی اسراییل، آنها را از نعماتی چون چربی پشت و پهلوی گاو محروم کرده بود؛
لذا از این مواد و روغن به عنوان نعمات الهی نام برده شده است.
حجت الاسلام مظاهری تصریح کرد: پس ازبرخی روغن های گیاهی مانند کنجد و زیتون، روغن شحم گاو موجود در کلیه، شکم و پشت این حیوان، بهترین و مفیدترین روغنی است که رسوب نمی کند.
وی با بیان اینکه چند ماهی است که تولید و استفاده از این روغن را برای اقوام و خویشان خود آغاز کرده ایم، درخصوص انگیزه خود از این امر بیان کرد:
بیشترین هدف ما، سلامت روح و روان است؛
از آنجا که یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب احیای طب اسلامی و ایرانی است، لذا در این مسیر حرکت کردیم تا برای مردم جا بیفتد بر سر سفره های خود از مواد غذایی سالم، ایرانی و اسلامی استفاده کنند و این توفیق تا کنون نصیبمان شده که در کرمان تا اندازه ای تبلیغات لازم انجام شده و کارهایی پیش رفته است.
وی تاکید کرد: روغن پیه گاو بو نمی دهد و خواص بسیاری دارد اما به دلیل اینکه ممکن است ببندد، مردم آن را خوب نمی دانند.
از طرفی تبلیغات تلویزیون از روغن های صنعتی، موجب گرایش مردم به روغن های شیمیایی شده است که متاسفانه مشکلات زیادی ایجاد می کند.

خواص روغن شحم گاو

۱. سوزاندن چربی‌های شکمی و حفظ تناسب اندام
از خواص روغن شحم گاو می‌توان به آب کردن چربی‌های زیر شکم اشاره کرد.
به طوری که مصرف روغن شحم گاو نه تنها باعث اضافه وزن نمی‌شود، بلکه با سوزاندن چربی‌های زیر شکم، زمینه را برای درمان عوارض چاقی مهیا می‌کند.
از این رو به تناسب اندام نیز کمک خواهد کرد.
۲. تقویت سیستم ایمنی بدن
روغن شحم گاو تقویت سیستم ایمنی بدن را به دنبال دارد و با اتکا به همین خاصیت، از بروز بسیاری از بیماری‌های مهلک که عامل ویروسی دارند، در بدن جلوگیری می‌کند.
۳. تقویت عضلات و استخوان‌ها
از دیگر خواص روغن شحم گاو می‌توان به افزایش رشد و تقویت استخوان و عضلات اشاره کرد.
این روغن سرشار از ویتامین‌ها و پروتئین‌های حیوانی مورد نیاز بدن برای رشد استخوان‌ها و عضلات است.
از این رو افرادی که قصد عضله‌سازی دارند می‌توانند از روغن شحم گاو استفاده کنند.
۴. دفع سموم از بدن
به مرور زمان سموم زیادی بر اثر سیگار کشیدن، آلودگی هوا و عادات بد غذایی وارد خون شده و در بدن تجمع می‌کنند.
روغن شحم گاو دفع کننده این سموم مضر از بدن بوده و می‌تواند به خوبی بدن شما را پاکسازی کند.
۵. تامین انرژی بدن
روغن شحم گاو سرشار از چربی‌های مفیدی است که در بدن به خوبی تجزیه شده و به انرژی تبدیل می‌شوند.
شما با مصرف این روغن، از خستگی رها شده و انرژی مورد نیاز بدن خود را برای فعالیت‌های روزمره، تامین خواهید کرد.
۶. کاهش فشار خون
امروزه فشار خون بالا یکی از معضلات جدی در سطح جامعه محسوب می‌شود.
یکی از دلایل داشتن فشار خون بالا، استفاده از روغن‌های نامرغوب و مضر صنعتی است.
با مصرف این روغن نه تنها دچار فشار خون بالا نخواهید شد، بلکه روغن شحم گاو به خودی خود کاهنده فشار خون است.
۷. افزایش طراوت پوست
روغن شحم گاو حاوی انواع مواد معدنی مورد نیاز برای تغذیه پوست است.
از این رو، با استفاده از این روغن پوستی شاداب و با طراوت خواهید داشت.
۸. درمان کبد چرب
بیماری کبد چرب یکی از بیماری‌های شایع کبدی بوده که افراد زیادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
اما روغن شحم گاوی، حاوی اسیدهای چرب اشباع و مفید است که به درمان کبد چرب کمک می‌کنند.
۹. بازگشایی عروق
روغن شحم گاو، رگ‌های بسته و عروق خونی را باز کرده و باعث گردش بهتر خون در سطح بدن می‌شود.
این روغن با بازگشایی عروق، نقش موثری در جلوگیری از بروز علائم سکته قلبی دارد.
۱۰.  بهبود بیماری های التهابی
بیماری‌های التهابی مانند آرتروز، استئوآرتریت، روماتیسم مفصلی و …، با دردهای شدیدی در بدن همراه هستند.
اما مصرف روغن شحم گاو، باعث کاهش چنین دردهایی در بدن می‌شود.
۱۱. درمان غلظت و کلسترول خون
کمتر کسی را می‌توان یافت که در سنین بالا دچار غلظت خون و چربی خون نشده باشد؛
این بیماری‌ها می‌توانند بر اثر عادات بد غذایی نمود بیشتری داشته باشند.
شما با مصرف روغن شحم گاو می‌توانید این بیماری‌ها را درمان کنید.

شحم گاو و دنیای طب

محمد باقر مینایی متخصص طب سنتی در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، درباره روغن مناسب برای مصرف خوراکی اظهار کرد:
استفاده از روغن‌های طبیعی از زمان قدیم مرسوم بوده است اما متاسفانه چند سالی است که رویه مصرف روغن‌های طبیعی کاهش پیدا کرد و جای خود را به روغن‌های صنعتی داده است
.
این متخصص طب سنتی تشریح کرد: بهترین روغن‌ برای مصارف خوراکی، روغن‌هایی با منشا حیوانی مثل روغن شحم گاو و روغن کره دوغی هستند که در منابع طب سنتی به استفاده از آن‌ها تاکید شده است؛
با توجه به این که روغن‌های حیوانی با خوردن غذا و طی فرآیند تجزیه در بدن حیوان  به چربی تبدیل شده‌اند مقداری از مضرات آن‌ها کاسته می‌شود، در نتیجه مواد زائدی که یک بار جذب بدن حیوان شده‌اند، در بدن ما رسوب نمی‌کنند.
شاید فکر کنید شحم گاو فقط در طب سنتی و اسلامی مورد توجه است.
در حالی که در طب نوین، داروسازان و پزشکان روز هم از روغن شحم استفاده می کنند.
برای مثال در کشور سوئیس دارویی ساخته شده که توسط متخصصین روماتولوژیست و ارتوپد تجویز می شود.
نام این دارو «سلدرین» و مایه‌ی اصلی آن شحم گاو است.
پس می توان گفت شحم گاو در طب جدید هم از اهمیت زیادی دارد.

نکات مهم در مصرف شحم

روغن شحم گاو را می‌توانید در تمامی مصارف روزانه به کار ببرید و محدودیتی ندارد.
ماننده سرخ کردنی ها، انواع خورشت، انواع پلو و…
روغن شحم گاو را می‌توانید جایگزین روغن های مضر صنعتی کنید.
نکته۱: توصیه شده که ابتدا آن را در ظرفی حرارت داده تا مایع شود و سپس مصرف شود. بهتر است در یخچال یا فریزر نگهداری کنید.
نکته۲: برای افراد مسن مکروه می باشد و توصیه نمی شود.
شاید بخاطر سن بالای آنها و کمی تحرکشان باشد.
شحم گاو درمان است و برای تهیه روغن شحم گاو باید آن را چرخ کرد و در یک ظرف قرار داد و روی حرارت ملایم گذاشت .
هر مقدار از روغن که خارج شد آن روغن را از ظرف خارج کرده و به ظرف دیگر منتقل کرد، نه اینکه صبر کنید تا تمام روغن خارج شود سپس آن را صاف کنید، زیرا این روغن نباید زیاد گرما ببیند وگرنه می‌ماسد و قابل‌خوردن نیست.
برای گرفتن بوی بد آن می‌توان به آن پیاز، هل یا جوز بویای اضافه کرد بعضی به، سیب یا ماست هم اضافه می‌کنند.

جایگاه روغن شحم

پرسیده می شود که آیا روغن دنبه خوب است؟
پاسخ می دهیم : روغن پی گاو خوب است چون به آن تاکیدشده است.
شحم گاو درمان است و برای تهیه روغن شحم گاو باید آن را چرخ کرد و در یک ظرف قرار داد و روی حرارت ملایم گذاشت و هر مقدار از روغن که خارج شد آن روغن را از ظرف خارج کرده و به ظرف دیگر منتقل کرد، نه اینکه صبر کنید تا تمام روغن خارج شود سپس آن را صاف کنید،
زیرا این روغن نباید زیاد گرما ببیند وگرنه می‌ماسد و قابل‌خوردن نیست، برای گرفتن بوی بد آن می‌توان به آن پیاز، هل یا جوز بویای اضافه کرد بعضی به، سیب یا ماست هم اضافه می‌کنند.
دنبه گوسفند را نمی‌شود با روغن پی گاو مقایسه کرد به همین جهت ما در مورد روغن دنبه تأملی داریم اینکه آیا خواصی دارد یا ندارد.
البته شحم بز هم برای درمان زخم وارد شده است.
به همین جهت بهترین روغن، روغن زیتون و دومین روغن روغن پی گاو است و هردو در قرآن ذکر شده است.
﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ کَثیراً﴾[ سوره نساء، آیه 
۱۶۰]
چون بنی اسرائیل ظلم کردند بر آن‌ها پی گاو را حرام کردیم.
یهودی‌ها تا الان نیز پی گاو را مصرف نمی‌کنند در همه جای دنیا نیز فروش پی گاو را ممنوع کرده‌اند حتی در ایران هم به واسطه سلطه‌ای که دارند بر کل جهان ممنوع کرده‌اند. درحالیکه قرآن از آن با نام طیبات یاد می‌کند.
دکتر یوسفی، مدرس و محقق طب‌سنتی هم معتقد است:
روغن‌های حیوانی خاصیت تقویت کنندگی نیروی جسمانی و مغزی دارند، یعنی مصرف آن‌ها افزون بر اینکه ضعف بدنی را برطرف می‌کند.
انرژی قوی هم برای افرادی است که کارهای فکری انجام می‌دهند.
به بیان دیگر باید گفت؛ مصرف این روغن‌ها یک‌ونیم برابر روغن‌های گیاهی می‌تواند برای فرد انرژی حاصل کند.
بنابراین و براساس دیدگاه طب‌سنتی، هم می‌توان از روغن حیوانی و هم از انواع روغن‌های گیاهی نظیر زیتون، کنجد و انگور در برنامه غذایی استفاده کرد.
با این حال نکته قابل توجه، زیاده‌روی در مصرف آن‌ است که مضر است و سبب ضعف معده می‌شود.
به عبارتی مصرف بیش از حد روغن‌ از هر نوعی که باشد، سبب اشباع آن در بدن شده و بسیار مضر است، از این رو باید اعتدال در مصرف آن‌ها و سایر مواد غذایی را همیشه در نظر گرفت.


3 پاسخ به “روغن شحم روغنی برای سلامتی”

    • با سلام اگر در زمان تهیه از گل محمدی استفاده بشه برای افرادی که فشار بالا دارند توصیه نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.